Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Udruga Radost, J.J. Strossmayera 8, 47300 Ogulin

Novosti

Potpisan ugovor TZ Ogulina sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za projekt Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“

Turistička zajednica grada Ogulina potpisala je sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb, Ugovor br. IPA2007/HR/16IPO/001-040202 o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“.
Turistička zajednica je ugovaratelj i nositelj svih projektnih aktivnosti. Partneri na projektu su: Grad Ogulin i Konzervatorski odjel Karlovac Ministarstva kulture, a suradnici na projektu su: Ministarstvo kulture Zagreb, Udruga Ogulinski festival bajke Ogulin, Udruga roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom „Radost“ Ogulin, Društvo „Naša djeca“ Ogulin i Turistička zajednica Karlovačke županije, Karlovac.

Opširnije