Udruga Radost, J.J. Strossmayera 8, 47300 Ogulin

Institucionalna podrška – NZRCD

Dana 01.01.2021.g Udruga Radost potpisala je Ugovor o financiranju institucionalne podrške sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva u iznosu od 83.785,00 kn, a traje do 31.12.2021.g, te mogućnošću produljenja i potpisivanja Ugovora o višegodišnjem financiranju do 31.12.2023.godine.
U narednom trogodišnjem periodu cilj nam je osigurati sredstva za institucionalnu podršku u svrhu razvoja i stabilizacije udruge.  To bi nam omogućilo financiranje dijela osobnog dohotka za administrativnu djelatnicu, koja obavlja poslove organizacije udruge,nabavka informatičke opreme, uredskog materijala, te za usluge banke, najma prostora, poštanske troškove te računalne usluge.

Administrativni djelatnik vrši  koordinacije projekata, vodi dio administracije, blagajna, korespondencija, članstvo, menadžment volontera, projektno izvještavanje.

Institucionalnom podrškom osiguralo bi se dio sredstva za pokrivanje ovih troškova, te bi na taj način osigurala  za razvoj i održivost Udruge.