Udruga Radost, J.J. Strossmayera 8, 47300 Ogulin

Besplatna pravna pomoć

1Danas je u našoj udruzi odrađena treće radionica u pružanju besplatne pravne pomoći koje provode studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Pravna klinika svojim djelovanjem omogućuje studentima viših godina izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju slučajeva stranaka koje im se obraćaju te pružanje besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim skupinama građana. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnika o studiranju. Ciljevi Klinike su omogućiti studentima da primijene znanje stečeno kroz studiranje na slučajeve iz prakse, razvijanje osjećaja za društveni aktivizam i timski rad, volontiranje za opće dobro i obavljanje pravnih poslova pro bono u okviru nacionalne pravne pomoći i podrške.

Napominjem da je slijedeća radionica Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, 21.04.2016.g.
Pozivam sve osobe s invaliditetom, neovisno da li ste član naše Udruge ili ne, dođite, pitajte, dobit ćete odgovor.