Skupština saveza Udruga osoba s invaliditetom

Dana, 06. prosinca održana je Izborna Skupština Saveza osoba s invaliditetom Karlovačke županije. Na istoj su prihvaćena sva izvješća za 2022.godinu, prihvaćen je Financijski plan za 2024.g ge je   za sljedeće mandatno razdoblje ponovo je izabrana dosadašnja predsjednica gđa Blaženka Presečan. U novi sastav Izvršnog odbora izabrana je tajnica udruge“ Radost“, Sofija Maravić.

 

Ovaj program financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
Sadržaj ove publikacije,programa,izloška,vidieo ili audio materijala u
Isključivoj je  odgovornosti Udruge „RADOST“  i ne odražava nužno
Stajalište Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.