HRVATSKA VOLONTIRA

Nacionalnoj kampanji Hrvatska volontira ove godine priključila se Udruga Radost. Kampanjom se želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni.

Udruga Radost je 28.09.2021.g u svom prostoru organizirala radionicu u kojoj su dva volontera i  članovi Kreativne radionice  izrađivali  ukrasne predmete i božićne čestitke, pripremajući se za nadolazeće blagdane.