Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

HRVATSKA VOLONTIRA

Nacionalnoj kampanji Hrvatska volontira ove godine priključila se Udruga Radost. Kampanjom se želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni.

Udruga Radost je 28.09.2021.g u svom prostoru organizirala radionicu u kojoj su dva volontera i  članovi Kreativne radionice  izrađivali  ukrasne predmete i božićne čestitke, pripremajući se za nadolazeće blagdane.