MAPIRANJE POTREBA OSI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Od 10-13 svibnja 2022.g održane su edukacije fokus grupe Mapiranje potreba osoba s invaliditetom Karlovačke županije. Radionice je organizirala Karlovačka udruga KaSpin u suradnji s prof.reh Darkom Kobetićom iz Centra znanja PROFECTUS. Fokus grupa se provodi u sklopu projekta Zajedno jači, u sklopu aktivnosti Jačanja kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama.

Edukacije su održane putem platforme Microsoft Teams na kojim je sudjelovala Sofija Maravić