DEŽURSTVO PRAVNE KLINIKE PRAVNOG FAKULTETA U PROSTORIJAMA UDRUGE

Dežurstvo će se održati u četvrtak, 25.11.2021.g.  od 09-12.00 h u prostoru Udruge Radost, a u okviru pružanja besplatne pravne pomoći,poštujući odluke Stožera.

Pravna klinika svojim djelovanjem omogućuje studentima viših godina izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju slučajeva stranaka koje im se obraćaju te pružanje besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim skupinama građana. Ciljevi Klinike su omogućiti studentima da primijene znanje stečeno kroz studiranje na slučajevima iz prakse, razvijanje osjećaja za društveni aktivizam i timski rad, volontiranje za opće dobro i obavljanje pravnih poslova pro bono u okviru nacionalne pravne pomoći i podrške.

KAKVU POMOĆ PRUŽA KLINIKA?

Klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnika o studiranju i Akta o organizaciji Pravne klinike.

KOJI SE KORISNICI MOGU OBRATITI KLINICI?

Svatko tko ne može na drugi način ostvariti pravnu pomoć može se obratiti klinici. O tome hoće li klinika prihvatiti rad na njegovom predmetu odlučuje se na sastancima tijela Klinike, na temelju analize slučaja te u skladu s kriterijima za prijem predmeta.

Zahvaljujemo se Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu na dugogodišnjoj suradnji.