ZASTITA OSOBA S INVALIDITETOM OD NASILJA

  1. studenog 2023.g u Gradskoj knjižnici i čitaonici održano je predavanje mag.sc Maje Mamule na temu „Zaštita osoba s invaliditetom od nasilja“. 

Maja Mamula, je osnivačica i koordinatorica Ženske sobe. Po struci je psihologinja, a ujedno i aktivistica za ženska prava, predavačica, trenerica, istraživačica i savjetodavka na temu rodno uvjetovanog nasilja, sa ekspertizom za seksualno nasilje.

Zahvaljujemo se gospođi Maji Mamula što se odazvala našem pozivu i održala predavanje za građane Grada Ogulina.

 

 

Ovaj program financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
Sadržaj ove publikacije,programa,izloška,vidieo ili audio materijala u
Isključivoj je  odgovornosti Udruge „RADOST“  i ne odražava nužno
Stajalište Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.