XIV KONFERENCIJA PRUŽATELJA USLUGA OSOBAMA S INVALIDITETOM U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

XIV Konferencija pružatelja usluga osobama s invaliditetom pod nazivom „Društvene inovacije u izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom“ u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, a održana je dana 02.12.2022.g u Kongresnoj dvorani restorana Kristal u Karlovcu.
Konferenciju je otvorila predsjednica Blaženka Presečan, dipl.soc.radnica, te predstavila teme konferencije.
-Predstavljanje slikovnice „Nino te vodi po Ozlju“; Sanda Kočevar, SUOIKŽ.
-Društvene inovacije kao podrška društvenim inovacijama; Marija Mažić, soc.pedagog
-Čitalačko okruženje za osobe s teškoćama čitanja; Maja Hmelina, prof.logoped, OmoLab komunikacije d.o.o.
-Mogućnost financiranja društvenih inovacija; Robert Babić, Učilište Okviri znanja.
Nakon Konferencije održana je Skupština SUOIKŽ, na kojoj su jednoglasno donese odluke o prihvaćanju Financijskog i Operatinog plana za 2023.g,
Na Konferenciji i Skupštini Saveza sudjelovale predsjednica Udruge Radost, Dubravka Brozović i tajnica Sofija Maravić.