Udruga Radost, J.J. Strossmayera 8, 47300 Ogulin

Uspješno privedeni kraju projekti Udruge!

Projekti Udruge, za koje mislimo da bi se trebali provoditi kontinuirano, privedeni su samom kraju.
Projekt „Tolerancija među različitostima – nastavak“, financiran od Karlovačke
županije, a traje do 31.12.2016.g.. Projekt se provodi sa partnerima 1. O.Š. Ogulin i DV Bistrac.
Projekt „Tolerancija među različitostima “, financiran od Grada Ogulina, traje također do 31.12.2016.g., a provodi se sa partnerima O.Š. IBM i DV Josipdol.


Cilj oba projekta je bio inkluzija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redovan odgojno obrazovni sustav, ali i uobičajene životne tokove zajednice u cjelini.
Glavne aktivnosti projekata su bile edukacija djece predškolske i školske dobi , koja je orijentirana na poučavanje vještina pomaganja i razvoj zdrave empatije prema djeci sa posebnim potrebama te edukacija stručnjaka, odnosno odgajatelja u dječjim vrtićima i prosvjetnih djelatnika u osnovnim školama, ali i roditelja predškolske i školske djece. Edukacija roditelja i odgojno-obrazovnih stručnjaka bila je najviše usmjerena na podizanje svjesnosti o poticanju različitosti, te poboljšanje u načinu ophođenja.
Upoznati su sa stereotipima i predrasudama koje se usvajaju u ranoj dobi djece, a koje utječu na kasnije ponašanje i odnos prema različitostima. Osim navedenog, upoznati su i sa posljedicama netolerancije, od gubitka samopoštovanja, izolacije, lošije socijalizacije pa do posljedica po mentalno zdravlje djeteta.
Također, ovim smo putem nastojali senzibilizirati javnost, odnosno izvršiti poticaj da na adekvatan način pomognu predškolskoj i školskoj djeci sa posebnim potrebama i njihovim obiteljima.
Nakon svakog predavanja roditeljima, učiteljima i nastavnicima te odgajateljima
podijeljeni su evaluacijski listići. Naime, na taj način smo htjeli saznati koliko smo predavanjima uspjeli utjecati na daljnje promjene u ponašanju i ophođenju, kao i odgoju vlastite djece prema osobama koje su po nečemu drugačije od većine.
Veseli nas što su nam povratne informacije dobivene iz evaluacijskih listića uistinu pozitivne, pri čemu su se predavanja smatrala korisnima, a anketirani su naveli da su dobili puno novih inputa.
Nadalje, ono što nam je vrlo drago jesu odgovori roditelja koji pokazuju da žele educirati vlastitu djecu u smjeru prihvaćanja različitosti.
Svi oblici aktivnosti projekata, poput predavanja za djecu, roditelje, odgajatelje i odgojno-obrazovne djelatnike, odvijale su se u ugodnom ozračju te razmjeni informacija i iskustava.
Nadamo se da smo svojim aktivnostima pokrenuli lavinu tolerancije prema
različitosti, jer kako kaže često korištena priča u našim predavanjima o jednom malom mišu- svatko je od nas važna nit u tkanju života druge osobe.