KAKO SI?

Polaznici Plesnog studija Pučkog otvorenog učilišta i programa Svi plešemo, sa mentorima Katarina i
Toni Čavala iz Alegrija-centar za ples i rekreaciju povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom
pripremili su plesnu predstavu pod nazivom „KAKO SI?“ .
Na istoj su sudjelovali mladi i članovi udruge Radost, osobe s invaliditetom, a održana je 03.prosinca
2022.g u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.
Plesna predstava je pokazala da invaliditet nije ograničenje za ples, a samim tim pokazuje i novu
dimenziju prijateljstva, podrške i predanosti.
Predsjednica udruge Radost, Dubravka Brozović zahvalila se POU i plesnom studiju Alegriji na
višegodišnjoj suradnji i podršci.