Ugovor o financiranju institucionalne podrške

 1. siječnja 2022.g Udruga Radost potpisala je Ugovor o financiranju institucionalne
  podrške, druge godine provedbe, sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.
  Vrijednost ovog ugovora iznosi 83.785,00 kn, a provedba projekta trajat će do 31.
  prosinca 2022.g, s mogućnošću produljenja i potpisivanja Ugovora o financiranju do
  31.12.2023. godine.
  U narednom razdoblju, cilj vodstva Udruge “Radost” je osigurati sredstva za
  institucionalnu podršku u svrhu razvoja i stabilizacije udruge. To bi im omogućilo
  financiranje dijela osobnog dohotka za administrativnu djelatnicu, koja obavlja poslove
  organizacije udruge, nabavku informatičke opreme, uredskog materijala, te za usluge
  banke, najma prostora, poštanske troškove te računalne usluge.
  Administrativni djelatnik vrši koordinacije projekata, vodi administraciju, blagajnu
  Udruge, korespondenciju, ali i brine o članstvu, menadžmentu volontera, te projektnom
  izvještavanju.
  Institucionalnom podrškom osigurao bi se i dio sredstava za pokrivanje troškova, te bi na
  taj način bio osiguran razvoj i održivost Udruge.