Modeli zagovaranja na pozitivne promjene u lokalnim zajednicama

Dana 01.12.2021.g u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART održana je radionica „Modeli zagovaranja na pozitivne promjene u lokalnim zajednicama“. Radionica je održana na cloud platformi Zoom.

Tema radionice je bila o osnovama javnog zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama.

Na radionici su sudjelovale predsjednica udruge, Dragica Luketić i tajnica Sofija Maravić.