Udruga Radost, J.J. Strossmayera 8, 47300 Ogulin

Redovna Skupština Udruge Radost

Dana 18.12.2020.g. održana je redovna Skupština Udruge Radost, te je temeljem članka 15. Statuta, jednoglasno donesena odluka o prihvaćanju:

  • Plan prihoda i rashoda za 2021.g.
  • Operativnog plana za 2021.g.
  • Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021.g

Isti se nalaze pod DOKUMENTIMA na stranici.