PRVO PSIHOLOŠKO PREDAVANJE „RANA INTERVENCIJA“ Temeljne sustavne podrške

Cilj ovog predavanja  „ Rana intervencija“ bio je upoznati roditelje  sa samim poremećajima te njihovim simptomima i teškoćama neurorazvojnog rizika, neurobihevioralnog razvojnog poremećaja, odnosno poremećaja pažnje s hiperaktivnošću, te poremećaja spektra autizma, a sve sa ciljem i željom bržeg i točnijeg prepoznavanja.

Predavanje je održala mag.psych. Ines Galetić Žagar u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice s početkom u 18,00 sati.