Potpisivanje ugovora

Dana 31.05.2021. godine predsjednica Udruge „Radost“,  Dragica Luketić u Karlovačkoj Županiji potpisala je Ugovor o sufinanciranju projekta „Rana intervencija u predškolskoj dobi“  u iznosu 10.000,00 kuna. Partneri na projektu su Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, Dječji vrtić Josipdol, Osnovna škola Josipdol-Dječji vrtić Tounj. Projekt traje do 31.12.2021.godine.