Udruga Radost, J.J. Strossmayera 8, 47300 Ogulin

ODOBRENA SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA!!

Evo, kreće još jedana priča u svoju realizaciju! Hvala Gradu što je naš projekt prepoznao kao kvalitetna priča kojom će se educirati veliki broj predškolske i školske djece o toleranciji prema njihovim prijateljima koji su malo drugačiji a opet isti, imaju iste potrebe i želje, očekivanja i ratzočaranja.
Hvala svima koji nas podržavaju, prate nas,naše aktivnosti i događanja , a prije svega veliko HVALA svim volonterima koji su uključeni u Udrugu.
Eppur si muove!!!