Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nabava IKT opreme

Zahvaljujući financijskoj podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Udruga Radost kupila je
novu opremu koja se sastoji od prijenosnog računala i skener kopirke. Sa novom,modernijom
opremom lakše i brže ćemo odrađivati nove zadatke, sudjelovati na online radionicama i sl.