Nabava IKT opreme

Zahvaljujući financijskoj podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Udruga Radost kupila je
novu opremu koja se sastoji od prijenosnog računala i skener kopirke. Sa novom,modernijom
opremom lakše i brže ćemo odrađivati nove zadatke, sudjelovati na online radionicama i sl.