Modeli uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva

Dana 16.12.2021.g u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART održana je radionica „Modeli uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva“. Radionica je održana na cloud platformi Zoom.

Na radionici je sudjelovala tajnica  udruge, Sofija Maravić.