KONFERENCIJA

Dana 13.svibnja 2022. godine održana je Konferencija u sklopu projekta „Zajedno je lakše“ povodom Međunarodnog dana obitelji s početkom u 11.30 sati u restoranu Kristal u Karlovcu.

Konferencija je u organizaciji Udruge za djecu s teškoćama u razvoju  Zvončići, a u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

Predstavnici Udruge  Radost , Dubravka Brozović i Dragica Luketić sudjelovale su na konferenciji koja je obuhvatila predavanja o podršci  djeci s teškoćama  u razvoju  , uključivanje djece u likovne i dramske radionice , zatim podrška osobama s multiplom sklerozom te poseban osvrt na  važnost i ulogu  obitelji.