Udruga Radost, J.J. Strossmayera 8, 47300 Ogulin

Još jedan projekt kreće u realizaciju!

Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava Proračuna Karlovačke županije po Javnom natječaju za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji, Udruzi Radost odobren je prijavljen projekt „ Tolerancija među različitostima“ .
Cilj projekta je da u partnerstvu sa odgojno obrazovnim ustanovama provodimo edukacijske radionice sa ciljem razvijanja, prihvaćanja i razumijevanja posebnih potreba djece s teškoćama, što pridonosi njihovoj socijalnoj integraciji i međusobnoj toleranciji . Isti će trajati do 31.12.2016.g.

13179461_1277223382291112_4905187282988064290_n