SUDJELOVANJE NA WEBINARU „ MODEL 5“, četvrta edukacija

U utorak  15.travnja održana je četvrta,  zadnja  radionica Modula 5 u organizaciji Centra za razvoj civilnog društva. Voditeljica edukacije je stručna suradnica Centra za razvoj civilnog društva, Petra Prebežić, mag.soc.rada.

Tema posljednje  edukacije je bila Sustav upravljanja kvalitetom u organizacijama civilnog društva. Predstavljanje područja kvalitete i standarda europskog sustava upravljanja kvalitete za organizacije civilnog društva.

Na edukaciji  poznati smo sa postojećim sustavima upravljanja u organizacijama civilnog društva poput modela ISO 9001:2015, EFQM, EQUASS, MATRIX, PQASSO, SOKNO i modela OK 2015. Polaznici su detaljnije upoznati sa načinima uvođenja sustava za upravljanje kvalitetom OK 2015 kojeg provode organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj, područjima na koje se odnosi, načinu primjene te koristi kojeg donosi primjena sustava OK 2015. U završnoj edukaciji prezentirana je i važnost kvalitete socijalnih usluga kao i standardi kvalitete za volonterske programe.

Edukacija je održana on line preko platforme Zoom. Na edukaciji je sudjelovala tajnica Udruge
Radost, Sofija Maravić.