SUDJELOVANJE NA WEBINARU „ MODEL 5“, Centar za razvoj civilnog društva

Dana 06.4.2021.g. sudjelovali smo na prvom webinaru, od ukupno četiri, Modula 5. u sklopu projekta Centar za razvoj civilnog društva.

Edukacija se održava on line preko platforme ZOOM.

Tema edukacije je Menadžment volonterstva u sklopu koje možemo naučiti više o samom volontiranju te sustavu volontiranja koji postoji u RH i u EU.

Voditeljica edukacija je stručna suradnica Petra Prebežić, mag.soc. rada.