RANA INTERVENCIJA U PREDŠKOLSKOJ DOBI KOD POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA

Dana 19.10 .2021. g. projekt „Rana intervencija u predškolskoj dobi kod poremećaja iz spektra Autizma“ je predstavljen  putem Zoom  meetinga odgajateljima dječjeg vrtića Bistrac Ogulin.

20.10.2021. godine prvi put je  predstavljen projekt „Rana intervencija u predškolskoj dobi kod poremećaja iz spektra Autizma“, roditeljima djece dječjeg vrtića Bistrac Ogulin.

Projekt je financiran od strane Grada Ogulina. Nositelj projekta Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Radost u  partnerstvu  sa Dječjem vrtićom  Bistrac  Ogulin u čijem prostoru  su oba predavanja i održana, te predviđena sljedeća predavanja koja obuhvaća projekt .

Izvoditeljice projekta su,  mag.psych Ines Galetić Žagar i  bacc.physioth. Milana Kalmar.

Vodeći računa o epidemiološkim mjerama, predavanja će biti provođena za svaku odgojnu skupinu posebno.

Predavanje je uvodnom riječi i pozdravom otvorila ravnateljica dječjeg vrtića  „Bistrac“ Anita Domitrović. Kroz predavanja roditelji su upoznati sa znakovima zdravog psihomotornog razvoja djece te s znakovima njegovog odstupanja . Izvoditelj projekta mag.psych. Ines Galetić Žagar  prikazala je simptome teškoća neurorazvojnog rizika , neurobihevioralnog poremećaja i poremećaja iz spektra autizma. Upoznala ih je sa  Kliničkim pokazateljima sumnje na autizam , ukazala je na važnost rane intervencije te kako i kojim metodama pomoći.

 Bacc.physioth. Milana Kalmar , upoznala je roditelje sa ulogom fizioterapeuta, posturom i posturalnim razvojem te sa znakovima nepravilnog držanja, ali i sa posturalnim razvojnim poremećajima prisutnim kod poremećaja iz spektra autizma.

Prije predavanja roditelji su dobili anketni upitnik o informiranosti, te nakon predavanja evaluacijski upitnik o korisnosti.