RADIONICA

Udruga Smart iz Rijeke održala je informativnu radionicu gdje su bili predstavljeni ciljevi, svrha i posebni uvjeti otvorenog Poziva za prijavu malih projekata te postupak prijave i različiti oblici podrške zainteresiranim prijaviteljima. Poziv na prijavu malih projekata usmjeren je na jačanje civilnog društva i aktivnog građanstva te osnaživanje ranjivih skupina u lokalnim zajednicama.

Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj dio je Programa darovnica Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014-2021.za koje sredstva osiguravaju Island, Lihtenštajn i Norveška

Radionica je održana 08.ožujka 2022.g,preko Zoom aplikacije,  a na istoj su sudjelovale predsjednica Udruge Dragica Luketić i zaposlenica  Sofija Maravić.