PRAVNA KLINIKA

Dežurstvo Pravne klinike  održano je  u četvrtak, 21.10.2021.g.  od 09-12.00 h u prostoru Udruge Radost, a u okviru pružanja besplatne pravne pomoći.

Pravna klinika svojim djelovanjem omogućuje studentima viših godina izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju slučajeva stranaka koje im se obraćaju te pružanje besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim skupinama građana. Ciljevi Klinike su omogućiti studentima da primijene znanje stečeno kroz studiranje na slučajevima iz prakse, razvijanje osjećaja za društveni aktivizam i timski rad, volontiranje za opće dobro i obavljanje pravnih poslova pro bono u okviru nacionalne pravne pomoći i podrške.