Udruga Radost, J.J. Strossmayera 8, 47300 Ogulin

„Pomoćnici u nastavi – jednake mogućnosti za sve!“

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Radost“, u suradnji sa partnerima: Prvom osnovnom školom, OŠ Ivane Brlić – Mažuranić iz Ogulina, OŠ „Josipdol“ iz Josipdola, te OŠ Ivana Gorana Kovačića iz Vrbovskog, prijavila je, temeljem raspisanoga Javnog poziva, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta projekt pod nazivom „Pomoćnici u nastavi – jednake mogućnosti za sve!“. Cilj projekta je osigurati usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju prilikom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu. Projektnim prijedlogom nastoje se osigurati usluge pomoćnika u nastavi za 19 učenika značajnih motoričkih oštećenja sa područja Ogulina i okolnih općina. Za obavljanje navedenih poslova angažirati će se 17 pomoćnika u nastavi. Problem na čije rješavanje se ovim projektom nastoji utjecati odnosi se na činjenicu da djeci s teškoćama u razvoju treba omogućiti jednak pristup odgojno obrazovnom procesu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 659.370,00 kn, a temeljem projektnog prijedloga od resornog ministarstva traži se 633.030,00 kn. Rezultatima natječaja javnosti će biti poznati do 22. listopada.

Izvor: Radio Ogulin