Osiguranje provedbe projekata financiranih iz javnih izvora

17.Ožujka održana je još jedna radionica Udruge Smart iz Rijeke na kojoj je sudjelovala Sofija Maravić, na Cloud platformi Zoom koja je trajala od 10-13h.

Tema radionice je bila osiguravanje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora.

Predavači su bili Igor Bajok i Zvjezdana Schulz Vugrin.