KORACI U PRAĆENJU JAVNIH POLITIKA ZA ORGANIZIRANJE CIVILNOG DRUŠTVA

Dana 10.11.2021.g u  organizaciji Saveza Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije održana je radionica pod nazivom „Koraci u praćenju javnih politika za organizacije civilnog društva“. Na današnjoj radionici upoznali smo se sa osnovama  sudioničkog praćenja provedbe javnih politika  te  smo odredili  dokument za praćenje provedbe  i to Plan djelovanja civilne zaštite Grada Karlovca Revizija I.

Ovaj dokument je važan za osobe s invaliditetom jer bi trebao u sebi sadržavati mjere i aktivnosti za pružanje podrške osobama s invaliditetom u stanjima katastrofa na ravnopravnoj razini sa drugim građanima i u skladu sa specifičnim načinima zadovoljenja potreba osoba s invaliditetom Grada Karlovca i Karlovačke županije.

Na ovoj radionici sudjelovala je tajnica Sofija Maravić.