HRVATSKA VOLONTIRA

HRVATSKA VOLONTIRA je kampanja kojim se želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. Jednu od osnovnih vrijednosti demokracije predstavljaju građani koji se aktivno uključuju u sva područja društvenog djelovanja. Biti aktivan i odgovoran dvije su osnovne vrline svakog građanina, ali i organizacija koje u svoj rad uključuju volontere.
U manifestaciju Hrvatska volontira 2022.g. uključila se  i Udruga Radost sa kreativnom radionicom na kojoj su sudjelovati članovi udruge  zajedno s  volonterima. Volonteri  su pomagali pri izradi ukrasnih predmeta od različitih materijala. Izrađeni predmeti bit će izloženi na štandu prilikom održavanja Ogulinskog festivala bajke u periodu od  11-13.06.2022