Projekti

BOLJA TEHNIČKA PODRŠKA-KVALITETNIJE SOCIJALNE USLUGE ( Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi )

Dana 27.07.2011 Udruga Radost potpisala je sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi Ugovor o jednokratnoj financijskoj potpori u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prohoda od igara na sreću za 2011.g. pod nazivom BOLJA TEHNIČKA PODRŠKA-KVALITETNIJE SOCIJALNE USLUGE . Projektne aktivnosti provodit će se u periodu od 01.06.2011 do 31.12.2011.
Glavni cilj provedbe projektnih aktivnosti je jačanje ljudskih resursa u udruzi koji su nužni za pružanje potrebnih informacija, pomoći i podrške članovima ne samo u ostvarivanju njihovih prava, već i u smislu njihove integracije u životne tokove lokalne zajednice kroz rad i druženja u radionicama koje se svakodnevno odvijaju u Udruzi,
Direktni korisnici su svi članovi Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom «Radost», posebno mladi kojih je na žalost svakim danom sve više, te članovi njihovih obitelji kao i članovi Kluba oboljelih od multiple skleroze.

Aktivnosti koje su obuhvaćene projektom:

  • Kroz cijeli ranije navedeni period obavljati će se slijedeće aktivnosti: evidentiranje postojećih i novih članova; Komunikacija, te pružanje nužnih informacija i pomoći članovima pri ostvarivanju njihovih prava; koordiniranje uobičajenih (radionice, sudjelovanje na manifestacijama) i planiranih projektnih aktivnosti; komunikacija i suradnja sa tijelima lokalne uprave, te nadležnim institucijama; komunikacija sa lokalnim medijima; obavljanje svih ostalih djelatnosti u skladu sa Statutom Udruge.
  • Od mjeseca lipnja do kraja prosinca jedan put mjesečno emitiranje radio emisije „Rijeka života“ u suradnji sa Radio Ogulinom o životu osoba s invaliditetom i aktivnostima Udruge .
  • Od 10. – 12.06.2011. sudjelovanje na Ogulinskom festivalu bajke sa dramskom predstavom „Sreća je u svakome od nas“ u izvedbi članova dramske radionice Udruge, te sa likovnom radionicom na otvorenom i izložbenim štandom.
  • Tokom lipnja i početkom srpnja – održavanje 3 tjelesno terapeutske radionice na otvorenom.
  • Tokom trajanja projekta samostalno ćemo pripremati i izrađivati brošure o radu Udruge, aktivnostima, te životu i potrebama članova.
  • Početak rujna – sudjelovanje u obilježavanju Dana Grada Ogulina sa likovnom radionicom na otvorenom i izložbenim štandom.
  • Početkom listopada – dvije dramske predstave naših članova u ogulinskim osnovnim školama i vrtičima
  • Tokom studenog pripreme za sudjelovanje na Adventu u Ogulinu na kojem ćemo sudjelovati izložbenim štandom u toku mjeseca prosinca.
  • Krajem prosinca održavanje press konferencije putem koje ćemo lokalnu javnost obavijestiti o učinjenom tokom proteklih 6 mjeseci.

Održivost ovakvih rezultata može se ostvariti samo sustavnim i predanim radom za kojega će Udruga nastojati osigurati potrebna materijalna sredstva putem ovakvih natječaja kojima ćemo nastojati ojačati između ostaloga ljudske resurse koji su prijeko potrebni ne samo radi jačanja kvalitete usluga članstvu već i radi jačanja i osnaživanja položaja osoba s invaliditetom uopće.