DONACIJA ČLANOVIMA UDRUGE RADOST

Dana 14.04.2021. godine u prostoru Udruge Radost, članovima udruge Tomislavu Kurelac i Marinu Vučiću uručene su dvije sprave za vježbanje.

To je donacija učenica Nike Vučić I Tereze Brozović koje pohađaju 1. razred Jezičnog odjela Gimnazije „Bernardina Frankopana „  Ogulin. Naime učenice su napisale projekt, poslale prijavu na UNICEF-ove UPSHIFT  radionice na temu problema u lokalnoj zajednici-manjak informiranosti o osobama s invaliditetom. Naziv projekta je „Ja znam kako je tebi, nauči ti kako je meni“.  Tema i  njihov tim odabran je u  TOP 5 prijavljenih timova i pobijedio  za što su dobile i novčanu nagradu.

Dio tih sredstava  odlučile su donirati osobama kojima su one najpotrebnije. Tomislav i Marin su oduševljeni što će moći svakodnevno vježbati   na čemu su iznimno zahvalni donatoricama.

Predsjednica Udruge „Radost“,  Dragica Luketić  također je zahvalila na donaciji  te učenicama čestitala na njihovoj plemenitosti.

SUDJELOVANJE NA WEBINARU „ MODEL 5“, četvrta edukacija

U utorak  15.travnja održana je četvrta,  zadnja  radionica Modula 5 u organizaciji Centra za razvoj civilnog društva. Voditeljica edukacije je stručna suradnica Centra za razvoj civilnog društva, Petra Prebežić, mag.soc.rada.

Tema posljednje  edukacije je bila Sustav upravljanja kvalitetom u organizacijama civilnog društva. Predstavljanje područja kvalitete i standarda europskog sustava upravljanja kvalitete za organizacije civilnog društva.

Na edukaciji  poznati smo sa postojećim sustavima upravljanja u organizacijama civilnog društva poput modela ISO 9001:2015, EFQM, EQUASS, MATRIX, PQASSO, SOKNO i modela OK 2015. Polaznici su detaljnije upoznati sa načinima uvođenja sustava za upravljanje kvalitetom OK 2015 kojeg provode organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj, područjima na koje se odnosi, načinu primjene te koristi kojeg donosi primjena sustava OK 2015. U završnoj edukaciji prezentirana je i važnost kvalitete socijalnih usluga kao i standardi kvalitete za volonterske programe.

Edukacija je održana on line preko platforme Zoom. Na edukaciji je sudjelovala tajnica Udruge
Radost, Sofija Maravić.

SUDJELOVANJE NA WEBINARU „ MODEL 5“, treća edukacija

U utorak  13.travnja održana je treća radionica Modula 5 u organizaciji Centra za razvoj civilnog društva. Voditeljica edukacije je stručna suradnica Centra za razvoj civilnog društva, Petra Prebežić, mag.soc.rada.

Tema edukacije je bila o volonterima i njihovom radu. Bila je riječ o sustavu upravljanja kvalitete u organizacijama civilnog društva i koracima menadžmenta volontera. Doznali smo i nešto više o opisu poslova volontera, gdje je mjesto rada, odgovornost i dužnost volontera, potrebne kvalifikacije, te koju će korist volonter imati od volontiranja.

Edukacija je održana on line preko platforme Zoom. Na edukaciji je sudjelovala tajnica Udruge
Radost, Sofija Maravić.

DEŽURSTVO PRAVNE KLINIKE PRAVNOG FAKULTETA U PROSTORIJAMA UDRUGE

Nakon dužeg vremena, zbog pandemije uzrokovane virusom  Covid 19, u prostorijama Udruge održat će se dežurstvo Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Dežurstvo će se održati u četvrtak, 15.04.2021.g.  od 09-12.00 h u prostoru Udruge Radost, a u okviru pružanja besplatne pravne pomoći.

Pravna klinika svojim djelovanjem omogućuje studentima viših godina izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju slučajeva stranaka koje im se obraćaju te pružanje besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim skupinama građana. Ciljevi Klinike su omogućiti studentima da primijene znanje stečeno kroz studiranje na slučajevima iz prakse, razvijanje osjećaja za društveni aktivizam i timski rad, volontiranje za opće dobro i obavljanje pravnih poslova pro bono u okviru nacionalne pravne pomoći i podrške.

KAKVU POMOĆ PRUŽA KLINIKA?

Klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnika o studiranju i Akta o organizaciji Pravne klinike.

KOJI SE KORISNICI MOGU OBRATITI KLINICI?

Svatko tko ne može na drugi način ostvariti pravnu pomoć može se obratiti klinici. O tome hoće li klinika prihvatiti rad na njegovom predmetu odlučuje se na sastancima tijela Klinike, na temelju analize slučaja te u skladu s kriterijima za prijem predmeta.

Zahvaljujemo se Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu na dugogodišnjoj suradnji.

RADIONICA O IZBORU I PRAVIMA VOLONTERA

U četvrtak 08.travnja održana je druga radionica Modula 5 u organizaciji Centra za razvoj civilnog društva. Voditeljica edukacije je stručna suradnica Centra za razvoj civilnog društva, Petra Prebežić, mag.soc.rada.

Tema edukacije je bila Menadžment volonterstva – izbor i prava volontera. Bila je riječ o
kvalitetnom vođenju volonterskog programa te procesima koji su potrebni da se taj cilj ostvari.
Edukacija je održana on line preko platforme Zoom. Na edukaciji je sudjelovala tajnica Udruge
Radost, Sofija Maravić.

SUDJELOVANJE NA WEBINARU „ MODEL 5“, Centar za razvoj civilnog društva

Dana 06.4.2021.g. sudjelovali smo na prvom webinaru, od ukupno četiri, Modula 5. u sklopu projekta Centar za razvoj civilnog društva.

Edukacija se održava on line preko platforme ZOOM.

Tema edukacije je Menadžment volonterstva u sklopu koje možemo naučiti više o samom volontiranju te sustavu volontiranja koji postoji u RH i u EU.

Voditeljica edukacija je stručna suradnica Petra Prebežić, mag.soc. rada.

GOSTOVANJE U EMISIJI „ MOGU SVE“ , TREND TV

Dana 05.04.2021.g. u programu TV Trenda ( Karlovačka televizija) ,  u ciklusu emisija „ Mogu sve“ u dvadesetominutnom emitiranju predstavljena  je Udruga Radost.

Sudjelovale su predsjednica Dragica Luketić i tajnica Sofija Maravić  koje su detaljno prezentirale  rad i djelovanje Udruge, istaknule važnost projekata koje smo proveli, koji  se trenutno provode ,  za koje čekamo rezultate, zatim o problemima i potrebama  članova udruge, o aktivnostima  i planovima .

Emisiju možete pogledati na slijedećoj poveznici

ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA UDRUGE

Dana 17.03.2021.g u 18 sati održana je Sjednica Izvršnog i Nadzornog Odbora  u prostoru Udruge „RADOST“, pridržavajući se svih preporučenih epidemioloških mjera.

Sjednici su bili prisutni  članovi Izvršnog i Nadzornog Odbora.

Predsjednica, Dragica Luketić iznijela je izvješće o radu i financijsko izvješće za 2020.g.

Tajnica, Sofija Maravić upoznala je članove Izvršnog i Nadzornog Odbora sa provedbom  Institucionalne podrške financirane od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Dogovoren je datum održavanja Redovne Skupštine, 06.05.2021. g. u 18 sati.

Nadalje, iznesen je prijedlog da se na Skupštini izmjene određeni članci Statuta.

Donesena je odluka o prijavi za Festival bajki, u organizaciji Turističke zajednice Grada Ogulina, na koju se udruga prijavljuje sa kreativnom radionicom.

Zatim jedna od točaka dnevnog reda bilo je razmatranje ponude Programski Sustavi j.d.o.o. Ogulin za izradu i održavanje web-stranice Udruge, te je i ista prihvaćena.

Na samom kraju sjednice, nakon kraće rasprave o tekućoj problematici ista je zaključena.

 

DEŽURSTVO PRAVNE KLINIKE PRAVNOG FAKULTETA U PROSTORIJAMA UDRUGE

Nakon dužeg vremena, zbog pandemije uzrokovane virusom  Covid 19, u prostorijama Udruge održat će se dežurstvo Pravne klinike Pravfnog fakulteta u Zagrebu.

Dežurstvo će se održati u četvrtak, 18.03.2021.g. u našim prostorijama a u okviru pružanja besplatne pravne pomoći.

Pravna klinika svojim djelovanjem omogućuje studentima viših godina izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju slučajeva stranaka koje im se obraćaju te pružanje besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim skupinama građana. Ciljevi Klinike su omogućiti studentima da primijene znanje stečeno kroz studiranje na slučajevima iz prakse, razvijanje osjećaja za društveni aktivizam i timski rad, volontiranje za opće dobro i obavljanje pravnih poslova pro bono u okviru nacionalne pravne pomoći i podrške.

KAKVU POMOĆ PRUŽA KLINIKA?

Klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnika o studiranju i Akta o organizaciji Pravne klinike.

KOJI SE KORISNICI MOGU OBRATITI KLINICI?

Svatko tko ne može na drugi način ostvariti pravnu pomoć može se obratiti klinici. O tome hoće li klinika prihvatiti rad na njegovom predmetu odlučuje se na sastancima tijela Klinike, na temelju analize slučaja te u skladu s kriterijima za prijem predmeta.

Zahvaljujemo se Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu na dugogodišnjoj suradnji.